Op veel van onze producten staat het Demeter keurmerk, maar wat betekent dat precies? En wat maakt Demeter anders dan biologisch? We leggen je hier graag het verschil uit!

Wortels

Het keurmerk ontleent zijn naam aan de Griekse godin Demeter, die staat voor vruchtbaarheid en het begin van leven. De biologisch-dynamische (BD) landbouw is gebaseerd op een landbouwcursus die de antroposoof Rudolf Steiner gaf aan het begin van de twintigste eeuw. Het keurmerk zelf stamt uit 1828. Met de biologisch-dynamische landbouw wilde Steiner een antwoord bieden op de gangbare landbouw waarbij de gebruikte methodes zoals chemische bestrijdingsmiddelen, genetische manipulatie en antibiotica voor dieren, roofbouw plegen op de aarde en langzaam maar zeker de vruchtbaarheid ervan verminderen en uitputten. Om nog maar niet te spreken over wat dit bewerkte voedsel met ons doet wanneer wij het tot ons nemen.

Levend organisme

Biologisch-dynamische boeren zien hun bedrijf als een levend organisme en gesloten kringloop. Ze sturen dan ook een zo natuurlijk mogelijk proces van leven en groeien aan en streven naar een systeem dat de natuur zoveel mogelijk inschakelt, in plaats van uitschakelt. Het landbouwsysteem wordt gevoed door de vruchtbare levenskracht en dynamiek van de natuur zelf, waarin gewassen, planten en dieren alle tijd krijgen om te rijpen, groeien en sterk en volwassen te worden.

bio-bij-jansen-bbj-plantje-tmb-1200

Ziekten en plagen worden bij de bron aangepakt in plaats van dat ze uitsluitend bestreden worden. De basis van biologisch-dynamisch boeren is een rijk bodemleven dat bereikt wordt door een lage, natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling. Door veel en voortdurend gewassoorten af te wisselen, wordt voorkomen dat ziekten zich ophopen in de bodem. Het resultaat zijn producten van een hoge kwaliteit en een zuivere en natuurlijk smaak, vol levenskracht.

Keurmerk

Anders dan bij biologische landbouw - waar kunstmest en chemische pesticiden verboden zijn en gebruik gemaakt wordt van natuurlijke compost, wisselbouw en mengcultuur - gelden er voor biologisch-dynamische boeren hogere eisen. Demeter normen zijn een aanvulling en aanscherping op de biologische normen, zoals vastgeld in de Europese wetgeving, en worden getoetst door de onafhankelijke stichting Skal. Zo gelden er voor BD-boeren hogere eisen voor het sluiten van kringlopen van mest en voer op het bedrijf en zorgen hogere eisen voor dierenwelzijn ervoor dat de dieren zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Biologisch-dynamische koeien behouden bijvoorbeeld hun horens, omdat deze heel belangrijk zijn in het verteren van hun voedsel en zo dus weer van invloed zijn op de kwaliteit van de melk. Daarnaast wordt er wereldwijd veel minder met biologisch-dynamische grondstoffen gesleept en ook voor de verwerking van ingrediënten uit de BD-landbouw gelden extra hoge standaarden om een zo puur mogelijk eindproduct te verkrijgen.

In onze winkel hebben we een groot aantal producten met het Demeter keurmerk en deze wijzen we dan ook graag voor je aan. Verse producten zoals groente en fruit, brood, kaas, melk, yoghurt en eieren maar ook conserven, mayonaise, verzorgingsproducten, gedroogde kruiden, pasta's, sappen en crackers. Probeer het vooral eens!

bio-bij-jansen-dem-logo-tmb-600

Het resultaat zijn producten van een hoge kwaliteit en een zuivere en natuurlijk smaak, vol levenskracht!